WYNIKI II ETAPU IX POWIATOWEGO KONKURSU „ W POGONI ZA INDEKSEM”

W dniach od 20 do 23 marca br. odbył się drugi etap IX Powiatowego Konkursu
„ W pogoni za indeksem”
, który został objęty  Honorowym Patronatem przez Kuratora Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie  cieszy się  dużym uznaniem w środowisku lokalnym.  Głównym jego celem jest stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów, budowanie poczucia własnej wartości młodego pokolenia oraz integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z III i IV etapem kształcenia. Ważnymi celami konkursu jest popularyzowanie i pogłębianie wiedzy, kształcenie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół gimnazjalnych oraz wdrażanie młodzieży do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych i przedmiotowych.

W drugim etapie konkursu wzięło udział 93 uczniów oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych terenu powiatu głogowskiego. Konkurs odbywał się w czterech dziedzinach: z matematyki, geografii, języka polskiego i języka angielskiego. Eliminacje przeprowadzone zostały na terenie szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół  im. J. Wyżykowskiego,  II  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.

Do finału przechodzi 10 najlepszych uczniów z każdej dziedziny. W przypadku , gdy uczeń zakwalifikował się do finału z dwóch lub więcej dziedzin, powinien określić, w której z nich będzie uczestniczył w finale. Prosimy powiadomić o tym organizatorów konkursu do 3 kwietnia br.

Finał odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących –  I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie, rozpoczęcie  godz. 900.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników II etapu konkursu wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do finału znajdują się w zakładce KONKURSY.