Jak Cię widzą, tak Cię piszą, czyli co kolory mówią o nas

27 marca 2018r. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie odbyły się warsztaty metodyczne związane z kreowaniem swojego wizerunku poprzez kolorystykę. Warsztaty prowadził dr Małgorzata Maćkowiak. Jaka jest symbolika kolorów, co sygnalizujemy otoczeniu poprzez swój ubiór i dobór kolorów, jakie kolory pływają na apetyt, jakie preferowane są przez marketingowców, a jakie sprzyjać będą koncentracji – te wszystkie zagadnienia zostały poruszone w trakcie szkolenia.

Dziękuję Pani dr Małgorzacie Maćkowiak za przeprowadzenie warsztatów, a nauczycielom za uczestniczenie i dyskusję.
Urszula Majdańska-Wachowicz