Rozwiązywanie zadań metodą kruszenia

Aby uatrakcyjnić uczniom zajęcia dotyczące rozwiązywania zadań tekstowych można zamiast metod tradycyjnych zastosować metodę „kruszenia”. Ma ona na celu rozwijanie twórczego myślenia na lekcjach matematyki na różnych etapach kształcenia. Stąd pomysł na zagadnienia, które były poruszane na konferencji dla nauczycieli matematyki w dniu 21 marca 2018 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak– doradca metodyczny matematyki.

Siedemnastu nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego miało okazję przyjrzeć się sprawdzonym, starym i całkiem nowym pomysłom na realizację lekcji dotyczących zadań tekstowych. Zadania z treścią często wzbudzają niechęć u uczniów. Panuje przekonanie, że są one trudne, czasami nudne i nie wzbudzające pozytywnych emocji. Można spróbować zmienić tę sytuację poprzez stosowanie różnych wariantów i modyfikacji metody kruszenia zadań.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z przykładami zadań tekstowych w udostępnionym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkuszu egzaminacyjnym 8-klasisty z matematyki . Nauczyciele wymienili się pierwszymi refleksjami na temat realizacji nowej podstawy programowej. W szczególności zauważają w klasie siódmej zbyt małą liczbę godzin lekcji matematyki w stosunku do treści przewidzianych do realizacji.

Na zakończenie konferencji nauczyciele poznali przykład pokoju zagadek, w którym uczniowie mogą w ciekawy i nieszablonowy sposób powtórzyć zagadnienia dotyczące pierwiastków kwadratowych i sześciennych.

Dziękuję za pozytywne komentarze oraz aktywny udział w konferencji

Teresa Walczak