Czy Facebook może stać się narzędziem dydaktycznym? Oczywiście, że tak!

19 marca 2018r. W Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna pt. Using Facebook and Memes in the English Classroom. Konferencję prowadzili: dr Małgorzata Karczewska oraz mgr Richard Sharp z Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pierwszej części zaprezentowano instrukcję zakładania strony na Facebooku, wyjaśniono różnicę między stroną a fanpage’em oraz wskazano sposoby monitorowania takich form komunikacji.

Druga część poświęcona została zagadnieniom praktycznym. Prelegenci zaprezentowali wybrane techniki wykorzystania najpopularniejszego portalu społecznościowego w dydaktyce języka angielskiego. Służyć on może nie tylko do komunikacji czy dzielenia się materiałami dydaktycznymi, ale także do rozwijanie kompetencji kluczowych w porozumiewaniu się w języku angielskim. Spośród kilku pomysłów warto wymienić, m.in., wyrażanie opinii na tematy załączone na zdjęciach, głosowanie na najlepszą wypowiedź uczniów, debaty, tworzenie zadań do dołączonych tekstów piosenek, gry i zabawy dydaktyczne itp.

Więcej na temat zastosowań Facebooka można będzie znaleźć w prezentacji pokonferencyjnej, która zostanie umieszczona na stronie Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie w zakładce ‘dobre praktyki’.

Dziękuję nauczycielom za obecność, zaangażowanie i dzielenie się pomysłami związanymi z wykorzystaniem Facebooka. Prelegentom serdecznie dziękuję za przyjazd oraz za inspirujące warsztaty. Mam nadzieję, że to ich nie ostatnia wizyta w naszym ośrodku.

Urszula Majdańska-Wachowicz