Głogowska Szkoła Matematyczna

Jak rozwijać swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne ? Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych w dniach 16 i 17 marca br. uczestniczyli w warsztatach , które między innymi miały wzbogacić ich warsztat pracy. Zajęcia, które odbyły się w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie prowadzili Małgorzata Mikołajczyk i Krzysztof Omilijanowski, dydaktycy i popularyzatorzy matematyki, pracownicy Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnicy mieli okazję poznać zasady konstruowania zadań stymulujących myślenie, zapoznali się z licznymi przykładami takich zadań. Dydaktycy zwracali uwagę na istotne zapisy w nowej podstawie programowej dotyczące ogólnych celów edukacji matematycznej.

Zgodnie z nimi uczniowie mają po szkole podstawowej osiągnąć biegłość rachunkową. Jak to ćwiczyć z uczniami? Pomysły na realizację tego zadania były bardzo interesujące : technika odwracania zadań, kalendarz matematyczny czy przykłady różnych konkursów rachunkowych.

Nauczyciele mieli też okazję przekonać się, że w matematyce można wykorzystać sudoku, kakuro, wieżowce i inne łamigłówki do rozpoczynania nauki uzasadniania, argumentowania. Przećwiczyli przykłady z „arytmetyki kamykowej”, które można zastosować we wczesnej algebraizacji.

Prowadzący przedstawili ideę wprowadzania pojęć związanych z funkcją na etapie szkoły podstawowej zgodnie z zaleceniami autorów nowej podstawy programowej jako propedeutykę pojęcia funkcji. Uczestnicy rozważali również ciekawe problemy , między innymi : czy z Głogowa może być widoczna Śnieżka, a z Krakowa Tatry? Ile satelitów jest potrzebnych, aby namierzyć telefon komórkowy na dowolnym miejscu Ziemi? Na koniec zajęć zapoznali się z wynikami badań dotyczącymi nauczania matematyki w Polsce.

Kolejna część tych bogatych w treści warsztatów matematycznych odbędzie się 13 i 14 kwietnia.

Doradca metodyczny
Teresa Walczak