Warsztaty metodyczno-szkoleniowe pt.”Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej”

W sobotę 16 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyły się WARSZTATY METODYCZNO – SZKOLENIOWE „Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej”. W warsztatach wzięło udział 79 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a zajęcia prowadziło 9 wykładowców:

  1. mgr Beata Bielska metodyk wychowania fizycznego, nauczyciel SP 3 Głogów- prezentacja metod i form w aspekcie metodycznym
  2. mgr Karolina Marciniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP3 Głogów – gry i zabawy ruchowe
  3. mgr Agata Leszczyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP14 Głogów -zajęcia z tańców integracyjnych
  4. mgr Anna Adamiak nauczyciel wychowania fizycznego SP Przedmoście- zajęcia z gier i zabaw ruchowych z przyborem
  5. mgr Barbara Mastej – Zaorska nauczyciel wychowania fizycznego SP 3 Głogów, instruktor judo – zabawy z mocowaniem i elementami judo
  6. mgr Iwona Ptaszyńska nauczyciel wychowania fizycznego SP 3 Głogów, instruktor tańca- zajęcia z tańca nowoczesnego
  7. mgr Anna Tryka – Klecha nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białołęce – małe i duże gry, zabawy w formie wyścigów rzędów
  8. mgr Agnieszka Biernaczyk nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Nielubi – zajęcia z gier i zabawy ruchowych z przyborami i bez przyborów
  9. mgr Michał Kumor nauczyciel wychowania fizycznego SP 8 Głogów – biegowe formy ruchu oraz gry i zabawy chwytno-rzutne dla dzieci w klasach I – III

Uczestnicy szkolenia w arkuszu ewaluacyjnym podkreślali kompetencje, profesjonalizm i duże zaangażowanie prowadzących, merytoryczną wiedzę, ciekawy dobór gier i zabaw, wykorzystanie różnych przyborów w proponowanych zabawach ruchowych. Nauczyciele podkreślali, że przygotowane zajęcia przedstawiały wykorzystanie różnych metod i form pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Na zajęciach panowała dobra atmosfera, a prowadzący przedstawili różnorodność gier i zabaw do wykorzystania na zajęciach wychowania fizycznego. Szczególnie dobrymi opiniami cieszyły się zajęcia z tańca nowoczesnego, zabawy z mocowaniem z elementami judo, tańce integracyjne, ale również zajęcia na sali sportowej oceniano bardzo dobrze, podkreślając, iż organizatorzy zaproponowali wiele różnorodnych i ciekawych gier i zabaw. W czasie warsztatów panowała bardzo dobra atmosfera, a uczestnicy z zajęć na zajęcia coraz bardziej się ingerowali i wspaniale bawili.

Wielu uczestników wyraziło chęć wzięcia udziału w podobnej formie szkolenia i o podobnej tematyce.

Sporządziła: Beata Bielska