Warsztaty dla nauczycieli religii pt.”Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole – wyzwaniem dla współczesnego katechety”.

Dnia 13 grudnia w parafii Królowej Polski odbyły się warsztaty „Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole – wyzwaniem dla współczesnego katechety”.

Niezwykle ciekawe szkolenie poprowadziły Pani Paulina Tomczak-pedagog, logopeda, terapeuta oraz Pani Enkhzaya Lkhagvadorj – psycholog, terapeuta. Panel dyskusyjny poprowadził Pan Kamil Maraj – katecheta. Udział w warsztatach pozwolił nabyć podstawowe umiejętności rozpoznawania syndromów i pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Uczestnicy otrzymali dawkę merytoryczną informacji dotyczących ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole. Zaproszeni prelegenci – specjaliści zajmujący się pracą z uczniem z SPE zaprezentowali najistotniejsze wiadomości dotyczące zagadnienia. Zdobytą wiedzę teoretyczną można było sprawdzić w części warsztatowej.

Konferencję zakończono panelem dyskusyjnym, który poprowadził Pan Kamil Maraj. Zaprezentowano i przedyskutowano w nim informacje z IV Ogólnopolskiej Konferencji dla katechetów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród katechetów.

Serdecznie dziękuję Prelegentom za poprowadzenie warsztatów oraz Państwu za udział w konferencji i zapraszamy na kolejne konferencje i warsztaty w przyszłym roku.

Alina Kowalewicz-społeczny doradca metodyczny ds. Katechezy