Wyobraźnia geometryczna na lekcjach

Wyobraźnia przestrzenna jest wartością niezależną w rozwoju intelektualnym człowieka, a jej związek ze sprawnością w rozwiązywaniu problemów jest dodatkowym argumentem na to, aby jej rozwijaniu poświęcić więcej uwagi.

Stąd pomysł na zagadnienia  poruszane na konferencji dla nauczycieli matematyki, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2017 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego
w Głogowie.
Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak– doradca metodyczny matematyki.

Siedemnastu nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego miało okazję przyjrzeć się propozycjom ćwiczeń  kształtujących wyobraźnię geometryczną zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni.

Wybrane pomoce dydaktyczne oraz odpowiednio dobrane przykłady pytań i zadań, miały pokazać, w jaki sposób można rozwijać umiejętności posługiwania się wyobraźnią przestrzenną do modelowania stosunków przestrzennych.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z informacjami o egzaminie 8-klasisty z matematyki , który będzie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Nauczyciele przedyskutowali i przeanalizowali propozycje zadań egzaminacyjnych dotyczących zagadnień geometrycznych, ich punktowania oraz oceniania.

Na zakończenie konferencji nauczyciele poznali, co to jest k-dron, kto i kiedy go wymyślił oraz jak można wykorzystać go na lekcjach do formowania umiejętności geometrycznych.

Dziękuję za pozytywne komentarze oraz aktywny udział w konferencji

Teresa Walczak