SPRAWOZDANIE Z KONKURSU RECYTATORSKIRGO POEZJI TWÓRCÓW GŁOGOWSKICH

W dniach 28 – 29 listopada 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Głogowskich. Organizatorami konkursu, który jak zawsze cieszył się ogromną popularnością, było Głogowskie Stowarzyszenie Literackie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się głogowscy autorzy: Ewelina Tołopiło, Tadeusz Kolańczyk, Henryk Adamczyk oraz Wiktoria Kordacka, która wystąpiła również jako uczestniczka zmagań konkursowych.

W tegorocznej, IX  edycji konkursu udział wzięło  53 uczniów. Jak co roku w pierwszym dniu, swoje umiejętności prezentowali uczniowie VII klas szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów. W kolejnym dniu utwory lokalnych twórców recytowali uczniowie szkół średnich.

Celem konkursu jest propagowanie dorobku twórców głogowskich wśród młodzieży, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz rozbudzanie zainteresowań literackich i wspieranie uzdolnień.

Najliczniejszą grupę stanowili gimnazjaliści i uczniowie VII klas szkół podstawowych.

Jury w składzie :

Barbara Krzywulicz
Ewelina Tołopiło
Arlena Kiziak
Bożena Rudzińska

wysłuchało z uwagą 34 deklamacji.  W tej kategorii wiekowej wyłoniono następujących laureatów:

Grand Prix i I miejsce – Julianna Lewandowska

II miejsce – Zofia Małyszczyk

III miejsce – Lena Hejmej

Wyróżnienia:

Vanessa Rzewnicka
Katarzyna Stano
Hanna Zielińska

W kolejnym dniu zmagań, po wysłuchaniu recytacji  19 uczestników. Komisja konkursowa w składzie:

Irena Kubiak

Agnieszka Lewandowska
Arlena Kiziak
Małgorzata Jankowska

nagrodziła 9 recytatorów, przyznając  następujące

Grand Prix i I miejsce Aleksandra Stano

II miejsce Bartłomiej Kieruńczyk

III miejsce Mateusz Radło

Wyróżnienia:

1Angelika Miklas

2Magdalena Langner

3Julia Wojtalik

Zuzanna Hucała