Zapraszamy na warsztaty „Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich nauczycieli zainteresowanych na warsztaty metodyczno – szkoleniowe nt.: „Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej”.

Warsztaty skierowane są do wszystkich nauczycieli, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji zajęć wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej.

Cele:
• prezentacja atrakcyjnych metod i form realizacji zajęć wychowania fizycznego
• rola wychowania fizycznego w młodszym wieku szkolnym

W programie:
• prezentacja metod i form w aspekcie metodycznym
• gry i zabawy ruchowe bez przyborów i z wykorzystaniem przyborów nietypowych
• gry i zabawy z mocowaniem i elementami judo
• tańce integracyjne
• zajęcia z tańca nowoczesnego
• gry i zabawy lekkoatletyczne

Prowadzący:
Anna Tryka – Klecha SP Białołęka,
Agnieszka Biernaczyk SP Nielubia,
Anna Adamiak SP Przedmoście,
Agata Leszczyńska SP -14 Głogów,
Karolina Marciniak SP-3 Głogów,
Iwona Ptaszyńska SP-3 Głogów,
Barbara Mastej – Zaorska SP-3 Głogów,
Michał Kumor SP- 8 Głogów.

Odpowiedzialna za realizację Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego

Termin: 16.12.2017r. (sobota) godz. 9.00- 15.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie, pl. Mieszka I 22

Uczestników warsztatów prosimy o przygotowanie strojów sportowych ze zmiennym obuwiem do ćwiczeń.

UWAGA!
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w warsztatach do dnia 08.12.2017r.
pod nr telefonu 76 838 42 93