SPRAWOZDANIE z konferencji nt. wdrażania nowej podstawy programowej w kształceniu zawodowym

11 września 2017r. odbyła się konferencja  informacyjna dotycząca wdrażania nowej podstawy programowej w kształceniu zawodowym. Prowadziła ją mgr inż. Maria Koroniak, która jest konsultantką ds. kształcenia zawodowego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Wykładowczynią w Wyższej Szkole Humanistycznej oraz pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie.

Omówione zostały zmiany w nazewnictwie typów szkół oraz ścieżka edukacyjna uczniów, którzy wybiorą kształcenie zawodowe. Zaprezentowano listę przedmiotów i kompetencji, które w ujęciu autorów nowej podstawy programowej są niezbędne w kształceniu zawodowym, m.in.  kompetencje personalne i społeczne. Poza tym, prelegentka szczególną uwagę zwróciła na zmiany w nazewnictwach kierunków oraz kwalifikacji. Dodatkowo przeanalizowała ramowe plany nauczania.

Przydatne prezentacje szczegółowo omawiające podstawę programową w różnych typach szkół oraz przedmiotową analizę dokumentu znajdują się pod poniższym linkiem.

http://pedagogiczna.wixsite.com/bpglogow/nowa-podstawa-programowa

Dziękuję Pani Marii Koroniak za przeprowadzenie szkolenia, a przybyłym uczestnikom za obecność i aktywny udział w dyskusji.

Urszula Majdańska-Wachowicz