Spotkanie inaugurujące pracę Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie i poszerzenie kompetencji, uczenie się zespołowo – z innymi i od innych, rozwiązywanie  problemów wynikających z praktyki
to główny cel działań Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących
z  Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

26 września 2017r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyło się spotkanie inaugurujące działania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z  Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi  w roku szkolnym 2017/2018.

Spotkanie miało charakter warsztatu diagnostycznego – rozwojowego. Przygotowała je i przeprowadziła Beata Cześniuk. W spotkaniu uczestniczyło 22 nauczycieli. Celem warsztatu było zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli i określenie kluczowego obszaru wsparcia na rok szkolny 2017/2018.

Określono też potrzeby związane z  obszarem kluczowym oraz ustalono tematykę form szkoleniowych podnoszących kompetencje nauczycieli w zakresie wybranego problemu. Podczas spotkania przedstawiono również zasady pracy Sieci i możliwości  dofinansowania form szkoleniowych.

Dziękuję  nauczycielom za przybycie i pracę podczas warsztatów.

Beata Cześniuk – koordynator Sieci