Konferencja metodyczna pt.”Jak realizować założenia Nowej Podstawy Programowej z matematyki?”

Kiedy kostka masła jest podzielona dokładnie na pół? Jak ilustrować problemy geometryczne, aby zainteresować ucznia? Jak rozpocząć naukę dowodzenia w szkole podstawowej? Takie zagadnienia między innymi poruszane były na konferencji otwarcia dla nauczycieli matematyki, która odbyła się w dniu 25 września 2017 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak– doradca metodyczny matematyki.

Nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych powiatu głogowskiego mieli okazję poznać warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z matematyki według sugestii i zaleceń autorów. Wybrane przykłady zadań geometrycznych na dowodzenie, które można wykorzystać na lekcjach w szkole podstawowej, wspólnie przeanalizowano i przedyskutowano. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z kierunkami polityki oświatowej państwa w tym roku szkolnym oraz wynikającymi z nich propozycjami szkoleniowymi przygotowanymi przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego.

Na zakończenie konferencji nauczyciele wypełnili ankietę badającą potrzeby edukacyjne i zostali zaproszeni do współpracy w nowym roku szkolnym.
Teresa Walczak