Zaproszenie na spotkanie inaugurujące działalność Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wspierających Ucznia Zdolnego”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

SIECI  WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  NAUCZYCIELI WSPIERAJĄCYCH  UCZNIA ZDOLNEGO

Spotkanie odbędzie się w formie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego.

W programie:

  1. Zasady pracy sieci i możliwości dofinansowania form szkoleniowych.
  2. Propozycje działań na szkolny 2017/2018.
  3. Diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników sieci.
  4. Projekt planu pracy.

 

Prowadzące – Teresa Walczak, Iwona Rogowska – doradcy metodyczni, koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli wspierających  ucznia zdolnego

Termin realizacji: 27 września 2017r. (środa), godz. 15.00 – 17.00
Miejsce:  Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 10
Koszt: forma bezpłatna

Wszelkich informacji o konferencji udziela sekretariat Ośrodka Doradztwa Metodycznego,   ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel./fax 76 838 42 93.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do 25 września 2017 r.

Koordynatorzy sieci:

Teresa Walczak i Iwona Rogowska