Zaproszenie dla nauczycieli PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH w szkołach ponadgimnazjalnych na konferencję informacyjną dot. nowej podstawy programowej.

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli przedmiotów zawodowych na konferencję informacyjną pt.

PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 NOWEJ PODSTAWY PR0GRAMOWEJ Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Program spotkania:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018 – nowy kierunek polityki oświatowej państwa.
2. Rola i zadania placówek oświatowych we wdrażaniu nowej podstawy programowej.
3. Podsumowanie spotkania i ewaluacja.

Prelegentka: mgr inż. Maria Koroniak – dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie, konsultant ds. kształcenia zawodowego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie.

Osoba odpowiedzialna: mgr Urszula Majdańska-Wachowicz (doradca metodyczny)
Termin realizacji: 11 września 2017r. godz. 15:30
Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38
Ilość godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: forma bezpłatna

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Ośrodka Doradztwa Metodycznego,
ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel./fax (76) 838 42 93

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w konferencji do 6 września 2017 r.
pod nr tel. 76 838 42 93
Ilość miejsc ograniczona.

Dyrektor PCPPP i DN
Barbara Krzywulicz