Konferencja informacyjna dla nauczycieli matematyki nt.”Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej”.

Jakie zmiany czekają nauczycieli matematyki w roku szkolnym 2017-2018? Jaka rolę odegrają placówki oświatowe we wdrażaniu nowej podstawy programowej? Jakie są ich zadania?
Na te oraz podobne pytania nauczyciele matematyki szukali odpowiedzi podczas konferencji, które odbyły się 24 kwietnia , 24 maja i 13 czerwca br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencje prowadziła doradca metodyczny matematyki Teresa Walczak i uczestniczyło w nich 49 nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania.

Podczas spotkań przedstawiono zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki związane z wdrażaniem reformy szkolnictwa od kolejnego roku szkolnego. Nauczyciele poznali zadania szkoły, kierunki zmian podstawy programowej, ramowe plany nauczania.

W drugiej części w/w konferencji uwagę skupiono na podstawie programowej z matematyki . Uczestnicy konferencji poznali podstawowe założenia nowej PP matematyki , filozofię zmiany oraz kierunki działania.

Na zakończenie, zgodnie z sugestią jednego z autorów nowej PP prof. Wojciecha Guzickiego, nauczyciele matematyki zastosowali regułę mnożenia i regułę dodawania w przykładowym zadaniu z kombinatoryki dla szkół podstawowych.

A wiersz „Czy matematyka da się lubić?” Ewy Gałęski był inspiracją do refleksji, jakiej matematyki uczymy i jak to robić, aby przyszłe pokolenia umiały ją w swoim życiu wykorzystać.

Teresa Walczak