Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego realizujących Program “Sprawny Dolnoślązaczek”.

12 czerwca 2017r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyła się konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego realizujących program Sprawny Dolnoślązaczek od 1 września 2017r. w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

W konferencji wzięło udział 68 nauczycieli. Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej, w której przedstawiono założenia programu Sprawny Dolnoślązaczek oraz z wykładu na temat: Znaczenia zajęć ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej i nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego w klasach I –III. Części praktycznej, w której nauczyciele zapoznali się z przykładowymi zabawami z eduballami oraz ćwiczeniami z unihokeja.

Opracowała Beata Bielska – doradca metodyczny