KREATYWNA PRACA KREATYWNA ROZRYWKA – WIZYTA W POKOJU ZAGADEK

Zza oceanu przybyła do nas moda na zabawy integracyjne w escape roomach, czyli pokojach zagadek, które w wersji komercyjnej pojawiły się w wielu polskich miastach. Cała idea jest bardzo prosta: grupa uczestników zostaje zamknięta w pomieszczeniu i odnajdując wskazówki oraz rozwiązując ukryte zadania odnajduje klucz lub hasło do uwolnienia się.

A gdyby taki patent zastosować w szkole?

W poniedziałek 12 czerwca br. w Challange Room w Głogowie nauczyciele Sieci Współpracy  i Samokształcenia  Nauczycieli  Pracujących z Uczniem Zdolnym uczestniczyli w grze typu Escape Room , w której wzięło udział 7 osób.

Po omówieniu wrażeń z przeżytej rozgrywki nauczycieli mieli refleksje na temat możliwości wykorzystania tego typu gry w edukacji.

Uczestnicy dowiedzieli się o escape room jako innowacyjnej metodzie pracy z uczniami, ocenili jej zalety i wady. Przedstawiono też propozycje, jak tę metodę stosują inni nauczyciele. Każdy uczestnik wyszedł z inspiracją do działań pedagogicznych w nowym roku szkolnym. Najważniejszą cechą tej metody to praca zespołowa i wykorzystanie szalonych pomysłów i niezwykłej wyobraźni naszych uczniów.

Na koniec spotkania posumowano pracę Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z Uczniem Zdolnym w bieżącym roku szkolnym i wymieniono poglądy na temat wizji i perspektyw kontynuacji działalności w kolejnym roku .

Koordynatorzy sieci

Teresa Walczak , Iwona Rogowska