Sprawozdanie z konkursu plastycznego Wielkanocne pisanki

5 kwietnia 2017 roku w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym w Zamku Książąt Głogowskich odbyło się rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom połączone z otwarciem  wystawy pokonkursowej.

Konkurs miał zachęcić dzieci i  mło­dzież do zaprezentowania swoich ciekawych pomysłów
na wykonanie wielkanocnej pisanki. Organizatorami konkursu było Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.

Odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:
– uczniowie szkoły podstawowej,
– uczniowie gimnazjum,
– uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

W konkursie wzięło udział 38 uczestników, a prace zgłoszone do konkursu wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi. Opieką artystyczną uczniów objęło 17 nauczycieli.
29 marca 2017r. w Muzeum Archeologiczno – Historycznym dokonano oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu. Jury w składzie: Eryka Stolarska, Ewelina Wyrwas, Anna Wawryszewicz oraz Agnieszka Filipczak w  trakcie oceny zwracało szczególną uwagę na oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów i technik plastycznych.
Po obejrzeniu 38 prac plastycznych jury postanowiło nagrodzić laureatów w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum,  szkoła ponadgimnazjalna.

Laureaci konkursu:

Szkoła Podstawowa:

I nagroda Tomasz Łopusiński
I nagroda Damian Bagrowski
II nagroda Bartłomiej Slifierz
II nagroda Jakub Marynik
III nagroda Hanna Pawełka
III nagroda Szymon Borcz

Gimnazjum:

III nagroda Kalina Śmietana

Szkoła  Ponadgimnazjalna:

I nagroda Mario Chudziński
II nagroda Paweł Hanaczewski
III nagroda Damian Majer

Laureaci I, II, III miejsca otrzymali dyplomy i nagrody w postaci  przyborów plastycznych, które zostały ufundowane przez Starostę Głogowskiego Pana Jarosława Dudkowiaka, Prezydenta Miasta Głogowa Pana Rafaela Rokaszewicza oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PEN.

Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostały dyplomy – podziękowania za uczestnictwo w konkursie. Prace zgłoszone do konkursu prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie.

Uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Opracowała: Beata Cześniuk