Konferencja dla dyrektorów -przygotowanie do wdrożenia od roku szkolengo 2017/2018 nowej podstawy programowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza dyrektorów na konferencję informacyjną:
nt. „Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

Konsekwencją reformy oświatowej są zmiany w podstawie programowej oraz w planach nauczania we wszystkich typach szkół. Minister Edukacji Narodowej 14 lutego 2017r. podpisała nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Jako pierwsi od 1 września 2017 r. nowej podstawy będą nauczać nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej. Dolnośląski Kurator Oświaty od 20 marca 2017r. zobowiązał powiatowe placówki doskonalenia nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej w szkołach i przedszkolach.

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani ze zmianami jakie zostaną wprowadzone od 1 września 2017r.

Program konferencji:

  1. Wdrażanie podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018 – nowy kierunek polityki oświatowej państwa.
  2. Zmiany programowe w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu ogólnym w szkole podstawowej.
  3. Rola i zadania placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu nowej podstawy programowej.
  4. Przedstawienie harmonogramu spotkań informacyjnych dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej dla nauczycieli różnych specjalności, które realizowane będą w ODM w Głogowie

Prowadzący: Barbara Krzywulicz
Termin: 10 kwietnia 2017 r. godz. 10:00 – 12:00
Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w konferencji pod nr tel 76 838 42 93 do dnia 07.04.2017r. lub na adres e-mail: szkolenia@pcpppidn.eu