Gimnastyka korekcyjna z elementami jogi – joga dla kręgosłupa

Konferencja metodyczno – szkoleniowa na temat: „Gimnastyka korekcyjna z elementami jogi – joga dla kręgosłupa” odbyła się 22 marca 2017r. na salce korekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie. Wzięło w niej udział 23 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół. Zajęcia prowadziła mgr rehabilitacji ruchowej Małgorzata Groffik, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie.

Konferencja skierowana była do wszystkich nauczycieli, którzy chcieli poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz wychowania fizycznego.

Cele konferencji:

  • zapoznanie z elementami jogi do wykorzystania na lekcji gimnastyki korekcyjnej lub wychowaniu fizycznym
  • ukazanie pozytywnego wpływu jogi na zwiększenie sprężystości stawów i mięśni, które kształtują postawę przez co przestajemy się garbić i wykrzywiać kręgosłup
  • pokazanie znaczenia prawidłowej postawy ciała w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych i czynności życia codziennego
    W programie:
  • prezentacja ćwiczeń korekcyjnych z elementami jogi
  • ćwiczenia prawidłowego ustawienia ciała i stopy

Uczestnicy konferencji metodyczno – szkoleniowej podkreślali w ankietach ewaluacyjnych profesjonalizm i kompetencje prowadzącej. W trakcie szkolenia było dużo ciekawych i praktycznych ćwiczeń na prawidłowe ustawienie stopy oraz przeciwko koślawości.

Nie brakło też ćwiczeń na skoliozę, wzmacniających mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha.

Sporządziła: Beata Bielska
doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego