PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI

W dniach 18.01.2017 r. i 23.01.2017 r. odbyło się seminarium pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”, w których łącznie wzięły udział 52 osoby. Oba spotkania prowadziła pani Anna Lechowska, prezes Stowarzyszenia dla Dzieci Młodzieży SZANSA, a także wieloletni edukator.

Krzywdzenie dzieci jest problemem, z którym mogą spotkać się osoby pracujące z najmłodszymi. Najbardziej zauważalną formą krzywdzenia dziecka jest przemoc fizyczna. Siniaki, zadrapania, ślady pobicia są dość łatwe do zauważenia, ale czy równie łatwo będzie zauważyć przemoc emocjonalną wobec dziecka, wykorzystanie seksualne?

Ciągle wiele wątpliwości budzi pytanie czy powinniśmy zareagować, jeśli nie mamy pewności, że dziecko doznało przemocy w rodzinie. Wśród specjalistów pracujących z dziećmi wiele trudności sprawia rozmowa z dzieckiem krzywdzonym. Nie wiemy jak rozmawiać z rodzicami. Badania pokazują, że niechętnie zgłaszamy podejrzenie krzywdzenia dzieci do organów ścigania.

Podczas seminarium przyjrzeliśmy się zjawisku krzywdzenia dzieci oraz w sposób praktyczny przeanalizowaliśmy trudności w zakresie symptomatologii, interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci oraz omówiliśmy możliwości zapobiegania przemocy wobec najmłodszych.

Okazało się, że poruszony temat wywołał wiele pytań, wątpliwości i przykładów z codzienności uczestników. Nasunęło to wniosek, iż niezbędne jest dalsze zgłębianie tematu w formie warsztatów.

Spotkania zakończono krótką ankietą ewaluacyjną oraz badającą potrzeby w temacie krzywdzenia dzieci. Ta druga pomoże w dobraniu konkretnych treści na nadchodzące w marcu warsztaty.

Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w seminariach.

Ewelina Tołopiło
Doradca metodyczny