Jak uczyć stawiania pierwszych kroków w zadaniach na dowodzenie?

Warsztaty, które odbyły się 13 stycznia br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie dla nauczycieli matematyki miały odpowiedzieć między innymi na to pytanie. Zajęcia prowadziła Małgorzata Mikołajczyk – polska matematyczka, dydaktyk i popularyzator matematyki, od 2009 roku kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnicy mieli okazję porównać różne sposoby przedstawiania zadań geometrycznych stosowanych w podręcznikach polskich, anglosaskich i rosyjskich. Nauczyciele poznali bardzo praktyczne i użyteczne narzędzie, dzięki któremu nawet najsłabszy uczeń może przeprowadzić dowód matematyczny. Przećwiczyli na kilku przykładach rozwiązywanie zadań typu „udowodnij, że”, które na ogół sprawiają trudności uczniom. Warto było przyjrzeć się przedstawionym metodom pracy, gdyż już w starszych klasach szkoły podstawowej tego typu zadania pojawią się, według najnowszej podstawy programowej.

Warsztaty te były inauguracją szkoleń w ramach Głogowskiej Szkoły Matematycznej.

Na spotkaniu przedstawiono cele i założenia tego projektu oraz przedyskutowano z nauczycielami proponowany zakres tematyki warsztatów metodycznych, które będą realizowane na wiosnę.
Doradca metodyczny

Teresa Walczak