Warsztaty “Gry i zabawy na dobry klimat w grupie” – 04.01.2017

4 stycznia 2017 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyły się warsztaty metodyczne na temat: „Gry i zabawy na dobry klimat w grupie – pomysły na zajęcia
z dziećmi”, które przygotowała i przeprowadziła mgr Małgorzata Jabłońska – Szewców – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej.
W warsztatach udział wzięło 19 nauczycieli zaangażowanych w prace Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.

Cele szkolenia:
– zwrócenie uwagi na znaczenie aktywności ruchowej dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i rozwoju całego organizmu dziecka,
– inspirowanie do własnych poszukiwań w obszarze ruchu z wykorzystaniem muzyki i różnorodnych przyrządów,
– poczucie wspólnoty przez wspólne działanie,
– zachęcanie do podejmowania twórczych działań na zajęciach z dziećmi, wzbogacenie warsztatu uczestników o nowe propozycje zabaw i gier.

Zabawa jest jedną z najważniejszych „sił napędowych” rozwoju dziecka, odpowiadającą jego potrzebom. To naturalna forma aktywności charakterystyczna dla wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Różnica między grą a zabawą jest niewielka. Obie wykonywane są dla przyjemności, w ten sposób dostarczają dziecku zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń z tym, że gra to zabawa ujęta w pewne reguły, zasady.

Współczesna pedagogika, coraz więcej mówi się o roli gier i zabaw w rozwoju dziecka. Traktuje się je jako metody wychowawcze, które uczą, utrwalają poznawane treści, integrują grupę, pomagają w poznawaniu się uczestników, wpływają na dobrą atmosferę w grupie, bawią, dają poczucie wartości, radości, sukcesu, uczą zachowywania reguł, przyjmowania niepowodzeń (klęsk), zajmują czas, rozwijają zdolności, intelekt, kształtują osobowość, rozwijają kreatywność, zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań, rozwijają aktywność, dają relaks.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Jabłońska – Szewców
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej