„Porozumienie Bez Przemocy – empatyczna komunikacja” część II

„Komunikacja bez przemocy opiera się na otwartym wyrażaniu swych uczuć, potrzeb i życzeń oraz umiejętności i odczytywania ich w słowach innych ludzi, bez względu na formę, w jakiej zostają przekazane”
Marshall B. Rosseberg

11 stycznia 2017 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbył się II z IV części warsztatów dla katechetów „Porozumienie Bez Przemocy” prowadzony przez Panią Marię Brzostowską – konsultanta ds. katechezy. Uczestniczyło w nich 22 katechetów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Warsztaty te dotyczyły języka serca, jako formy empatycznej komunikacji. Według M.B Rosenberga Porozumienie Bez Przemocy to ”Porozumienie Współczujące, Porozumienie Serca, czyli sposób komunikowania się oparty na uczuciach i potrzebach”. W czasie zajęć poznano sposób, jaki, ludzie wybierają, by być w relacji z sobą, drugim człowiekiem i otaczającym światem.

M.B Rosenberg posługuje się określeniem języka dominacji i języka wzbogacającego, jako języka szakala i żyrafy. Język żyrafy charakteryzuje otwartość, umiejętność wyrażania własnych uczuć, życzeń, rozumienie swoich potrzeb. Język szakala charakteryzuje skłonność do oceniania wszystkich i wszystkiego, blokującego empatię i często prowokującego konflikty. W drugiej części warsztatów poznano komunikaty blokujące empatię, czyli język szakala i komunikaty wyzwalające empatię, czyli język żyrafy.

Dziękuję uczestnikom za aktywną pracę podczas zajęć i zapraszam zainteresowane osoby na kolejną część warsztatów z cyklu Porozumienie Bez Przemocy.

Alina Kowalewicz-społeczny doradca metodyczny