eTWINNING W SZKOLE

Dnia 11 listopada 2016r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyły się warsztaty metodyczne w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia, pt eTwinning w szkole, w którym uczestniczyło 16 osób z placówek powiatu głogowskiego.

Kurs był przeznaczony dla nauczycieli uczących dowolnego przedmiotu, dyrektorów, bibliotekarzy, pedagogów i innych pracowników pedagogicznych szkoły.

Program szkolenia obejmował:
1. Zapoznanie z możliwościami programu eTwinning, przykłady dobrych praktyk.
2. Propozycje udziału w atrakcyjnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3. Rejestracja uczestników szkolenia na portalu eTwinning – warsztaty komputerowe.
4. Pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych do realizacji projektów (eTwinning, Erasmus+),
5. Warsztaty w zakresie wykorzystania narzędzi eTwinning oraz wybranych narzędzi i aplikacji TIK przydatnych w pracy nauczyciela (bezpłatnych narzędzi do obróbki i prezentacji grafiki, tworzenia i udostępniania filmów oraz dokumentów).

eTwinning oferuje bezpieczną, darmową i atrakcyjną platformę współpracy dla pracowników szkół. Udostępnia narzędzia internetowe umożliwiające nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, zakładanie projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się przykładami najlepszych praktyk oraz natychmiastowe rozpoczęcie współpracy.

Warsztaty prowadziła pani Teresa Prokowska – nauczyciel dyplomowany i ambasador programu eTwinning województwie.
Uczestnicy warsztatów mieli do dyspozycji komputery przygotowane przez ODM, a niektórzy korzystali ze swojego własnego sprzętu.
Wszyscy obecni wyrazili zainteresowanie przedstawionym tematem oraz deklarowali korzystanie z programu.

Koordynatorki sieci:
Ewelina Tołopiło i Urszula Majdańska-Wachowicz