Wizerunek, czyli co właściwie?

Wizerunek to nie tylko to, jak wyglądamy. Owszem, obraz jest potężnym narzędziem i rzutuje na postrzeganie naszej osoby przez innych – w myśl przysłowia „ Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Nasz styl i prezencja odgrywają bardzo dużą rolę, jednak istnieją również inne ważne czynniki składające się na nasz wizerunek. Zagadnienia związane z budowaniem wizerunku zaprezentowane zostały na szkoleniu skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkoli oraz doradców metodycznych.

Szkolenie odbyło się 14 grudnia 2016 roku w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie, a przeprowadził je Radosław Świergosz. Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze kwestie związane z kreowaniem wizerunku. Zwrócono uwagę na tzw. „pierwsze wrażenie”, mowę ciała, operowanie głosem, proksemikę. Podkreślono rolę komunikacji interpersonalnej, budowania autorytetu i zasad właściwego zachowania w relacjach zawodowych.

Dziękujemy za udział w szkoleniu