Warsztaty metodyczne”Bajkoterapia jako metoda pomocy dziecku”.

„Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania”
Maria Molicka

Bajki mają swą terapeutyczną moc. Są one dziecku bliskie, nie tworzą sztucznej sytuacji terapeutycznej, nakierowują tylko na odpowiednią drogę. Bajki ukazują dzieciom wzory pewnych zachowań, dzięki którym mogą one rozwiązać problem, pomagają im inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania. Bajka pomaga także dziecku oswajać jego lęki, niepokoje, problemy emocjonalne poprzez redukcję napięcia i lęku oraz budowanie pozytywnego obrazu siebie i świata. Pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami.

Zagadnieniu bajkoterapii poświęcone były warsztaty metodyczne, które odbyły się 12 grudnia 2016 roku w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Przygotowały je
i przeprowadziły Beata Cześniuk i Iwona Rogowska. W warsztatach uczestniczyło 11 nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego. Podczas zajęć podjęto próbę wskazania różnic między baśnią, a bajką – z uwzględnieniem miejsca i czasu akcji, bohaterów, sposobów rozwiązania problemów. Zdefiniowano terminy strachu i lęku wskazując różnice między tymi pojęciami.

Prowadzące zaprezentowały rodzaje bajek terapeutycznych, a więc bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne oraz ich cele. Uczestniczki warsztatów miały możliwość wysłuchania różnych bajek terapeutycznych starając się określić ich rodzaj oraz poruszany w nich problem.

Zaprezentowany i omówiony został schemat bajki terapeutycznej. Podsumowaniem warsztatów było napisanie przez uczestniczki własnej bajki terapeutycznej dotyczącej określonego problemu. Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze, a panie aktywnie w nich uczestniczyły.

Po bajki warto sięgać nie tylko w trudnych sytuacjach. Warto je opowiadać swojemu dziecku tak po prostu, bez powodu. Nie muszą być długie i oryginalne, najważniejsze,
że są opowiadane przez kogoś bliskiego.

Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach.
Beata Cześniuk i Iwona Rogowska