Poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku – Wiosna

27 kwietnia 2016r. w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie, przy ul. Perseusza 7 odbyły się zajęcia otwarte prowadzone metodą „Porannego Kręgu”. Przeprowadziły je Magdalena Hermanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych oraz Beata Cześniuk – doradca metodyczny. Celem zajęć było zaprezentowanie wykorzystania metody Porannego Kręgu w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia dotyczyły aktualnej pory roku – wiosny. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z teoretycznymi podstawami metody.
Omówione zostały poszczególne etapy metody oraz przedstawione zostały żywioły, barwy, zapachy, smaki i instrumenty przyporządkowane poszczególnym porom roku. Zwrócono uwagę na wpływ tej metody na wszystkie zmysły dzieci: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak.

Podkreślono główny cel metody czyli dostarczenie wychowankom określonej ilości bodźców, które pobudzają zmysły do działania. Zajęcia prowadzone tą metodą mają przede wszystkim zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, stworzyć atmosferę zaufania i radości, co jest bardzo ważne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Nauczyciele, biorący udział w zajęciach, mieli okazję do obserwacji wykorzystania tej metody w praktyce szkolnej. Zwrócono uwagę na systematyczne stosowanie tej metody (również jako wstępu do zajęć właściwych), gdyż w ten sposób uczymy rozpoznawania rytmu dnia, przewidywalności zdarzeń, koncentracji uwagi na przebiegu zajęć. Podczas pracy tą metodą ważne jest aby w czasie zajęć stworzyć atmosferę pełną ciepła i serdeczności.

Podczas omówienia zajęć zwrócono uwagę na cele zajęć i sposoby ich realizacji oraz dostosowanie poszczególnych etapów zajęć do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.

Dziękujemy za udział w zajęciach i zapraszamy na kolejne spotkania w „Porannym Kręgu”

Beata Cześniuk – doradca metodyczny