Podsumowanie pracy Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem młodszym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymim

2 czerwca 2016r. odbyła się konferencja podsumowująca pracę sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem młodszym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 pod hasłem „AZYMUT – WAKACJE”. Konferencję przeprowadziła Beata Cześniuk – doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego.
Nauczyciele uczestniczący w konferencji podsumowującej zapoznali się z realizacją poszczególnych form szkoleniowych zaplanowanych na bieżący rok szkolny, w odniesieniu do komentarzy ewaluacyjnych, frekwencji podczas zajęć,  ilości godzin szkoleniowych, a także w odniesieniu do zaplanowanych celów.  Był również czas na wymianę uwag i spostrzeżeń pracy Sieci. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające pracę w Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z dzieckiem młodszym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

SPORZĄDZIŁY:

Beata Cześniuk,
Małgorzata Jabłońska – Szewców

doradcy metodyczni