Wprowadzenie do metody symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej

Nowa rzeczywistość – nowa metoda.

Nowa rzeczywistość wymaga skonstruowania odmiennej metody dla nowego pokolenia. Współczesne dzieci inaczej uczą się języka mówionego i pisanego. Przewaga stymulacji obrazem (telewizor, komputer, reklamy) w dużym stopniu uniemożliwia stosowanie metod analitycznych. Metoda symultaniczno – sekwencyjna, inaczej metoda krakowska lub metoda sylabowa, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Na czym polega i jak ją zastosować w nauce?

Problem ten poruszony został na konferencji, która odbyła się 25 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencję przygotowała i przeprowadziła mgr Justyna Wałach – pedagog specjalny, neurologopeda.

W konferencji uczestniczyło 36 nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego. Podczas konferencji przedstawiono ogólne założenia metody symultaniczno – sekwencyjnego czytania opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską. Zwrócono uwagę na najważniejsze praktyczne założenia metody i omówiono poszczególne etapy nauki czytania przy wykorzystaniu tej metody. Prowadząca zaprezentowała filmy ilustrujące wykorzystanie omawianej metody w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ciekawe pomoce opracowane do prowadzenia zajęć.

Beata Cześniuk – doradca metodyczny

Dziękujemy za udział w konferencji