Otyłość u dzieci. Problem polskich szkół i przedszkoli

Otyłość należy do chorób cywilizacyjnych, a liczba osób nią dotkniętych z roku na rok wciąż wzrasta. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zaburzenie to coraz częściej występuje u najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci i młodzieży. Problem ten poruszony został na konferencji, która odbyła się 18 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Konferencję przygotowały i przeprowadziły Natalia Gajda – Tkacz dietetyk i Beata Cześniuk – doradca metodyczny. W konferencji uczestniczyło 27 nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego. Podczas konferencji zwrócono uwagę na problem nadwagi i otyłości wśród dzieci oraz omówiono czynniki wpływające na ich rozwój. Omówione zostały główne zasady leczenia otyłości. Przedstawiono ogólne zalecenia dotyczące stosowania ruchu w leczeniu otyłości u dzieci.

Zwrócono uwagę na konieczność wspierania dziecka otyłego w odchudzaniu, zarówno przez rodziców jak i nauczycieli. Poruszony został także problem postrzegania dziecka z otyłością i nadwagą przez społeczność w placówce – jak powstają uprzedzenia wobec dziecka z otyłością (efekt halo, czyli efekt pierwszego wrażenia, problem stygmatyzacji). Zwrócono uwagę na rolę nauczyciela w pracy z dzieckiem z nadwagą i otyłością.

Beata Cześniuk

Dziękujemy za udział w konferencji