Matematyczne zmagania trzecioklasistów

 

20 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie przy współpracy z  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie odbył się
XII Powiatowy Turniej Matematyczny uczniów klas trzecich,
w którym uczestniczyło 14 uczniów z 14 szkół powiatu głogowskiego
i polkowickiego.

Komisja konkursowa  pracowała w składzie:

  • mgr Paweł Sobczyk – przewodniczący komisji
  • mgr Elżbieta Przychodzka
  • mgr Grażyna Kołtowska

Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom przygotowania, a rywalizacja była wyrównana.

Laureatami XII  Powiatowego Turnieju Matematycznego zostali:

I miejsce

Franciszek Szejmo – SP 10 Głogów

II  miejsce

Jan Niedośpiał – SP Jerzmanowa

III miejsce

Daria Wilk – SP 13 Głogów i  Bartosz Baryczkowski – SP 12 Głogów

Wyróżnienie

Bolesław Chruszcz – SP 2 Głogów

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pozyskane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie – Panią Halinę Dziadkowiec.

Sporządziła:

mgr Małgorzata Jabłońska – Szewców

doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej