Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/16

Dnia 20 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie spotkali się finaliści Powiatowego Konkursu Matematycznego na poziomie szkół podstawowych. W etapie tym uczestniczyło 33 uczniów z 13 szkół podstawowych powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Konkurs okazał się dla uczestników umiarkowanie trudny. Wszyscy poradzili sobie świetnie
z obliczaniem ułamka z liczby i logicznym myśleniem w zadaniu o mężczyznach posiadających jedno dziecko. Dobrze uczniowie rozumieli zadanie dotyczące odważników i podawali poprawne odpowiedzi, jednakże u niektórych pojawiły się trudności z zapisywaniem rozwiązania tego zadania, a co za tym idzie, nie uzyskali pełnej punktacji. Najtrudniejszym problemem okazało się zadanie z geometrii na płaszczyźnie, gdzie należało uzasadnić, że dwa trójkąty mają równe pola. Dzieci wiedziały, jakie warunki muszą być spełnione, niestety nie potrafiły ich wskazać na rysunku. Pojedyncze poprawne rozwiązania sugerują, że już na etapie szkoły podstawowej można uczyć uzasadniania i podawania argumentów, co w dalszym kształceniu matematycznym jest bardzo cenną umiejętnością.

Gościem honorowym na podsumowaniu rozgrywek finałowych była pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pani Beata Stachak, która wszystkim uczestnikom serdecznie pogratulowała i wręczyła pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Natomiast trzem najlepszym uczniom, którzy zostali laureatami, pozwolono wybierać odpowiedni tytuł wśród nagród. Były to piękne albumowe wydania książek ufundowane przez Urząd Miasta Głogowa.

LAUREATAMI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 zostali :
I m-ce Michał Szelest ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
II m-ce Piotr Sołtysik ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie
III m-ce Adam Brzonkalik ze Szkoły Podstawowej ASLAN w Głogowie

Wielkie gratulacje!

Doradca metodyczny Teresa Walczak