INDEKSY ROZDANE

W środę 13 kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 1 w Głogowie odbył się finał powiatowego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych – „W pogoni za indeksem”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty, Starosta Głogowski oraz Prezydent Miasta Głogowa. Konkurs jest trzyetapowy i odbywa się w trzech dziedzinach wiedzy- z matematyki, geografii oraz języka angielskiego.

W tegorocznych zmaganiach konkursowych w pierwszym- szkolnym- etapie wzięło udział ponad trzystu uczniów, w etapie rejonowym 75, a do ścisłego finału zakwalifikowało się 30 uczniów. Gimnazjaliści wykazali się dużą wiedzą i opanowaniem, szczególnie udzielając odpowiedzi na pytania z języka angielskiego i geografii, gdyż konkurs z tych przedmiotów miał charakter egzaminu ustnego. Zadaniem komisji konkursowych było wyłonienie po trzech laureatów w każdej dziedzinie.

W VII edycji Powiatowego Konkursu „W pogoni za indeksem” laureatami z matematyki zostali: Szymon Blida z Gimnazjum nr 3 w Głogowie oraz Wojciech Makara i Mateusz Paraszczuk z Gimnazjum nr 5 w Głogowie. Indeksy z geografii przyznano: Jakubowi Leśniewskiemu oraz Kacprowi Skorupińskiemu z Gimnazjum nr 4 w Głogowie oraz Karolinie Gallas z Gimnazjum nr 3 w Głogowie. Tytuł laureata z języka angielskiego otrzymali: Michał Kupś z Gimnazjum Dwujęzycznego, Dominik Jaros z Gimnazjum Aslan oraz Kacper Górski z Gimnazjum nr 3 w Głogowie.

Wszystkim finalistom gratulujemy wiedzy, a opiekunom serdecznie dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu.

Członkowie komisji konkursowych wyróżnili dodatkowo trzech uczniów: Szymona Blidę z Gimnazjum nr 3, który bezbłędnie rozwiązał wszystkie zadania matematyczne, Jakuba Leśniewskiego z Gimnazjum nr 4, który wiedzą i ekspresją opowiadania zauroczył komisję oraz Dominika Jarosa z Gimnazjum Aslan za ciekawą argumentację swojej wypowiedzi.
Finaliści konkursu mieli okazję poznać bliżej szkołę, w której być może rozpoczną naukę we wrześniu 2016 r oraz obejrzeć krótki film reklamujący tą placówkę.
Galę rozdania indeksów uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Głogowie.