Protokół z przebiegu II etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I – III w roku szkolnym 2015 / 2016

9 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Rzeczycy przy współpracy z Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie odbył się II etap – międzyszkolny Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyło 27 uczniów z 9 szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:
• Małgorzata Jabłońska – Szewców – doradca metodyczny ODM Głogów
• Ewelina Tołopiło – doradca metodyczny ODM Głogów
• Urszula Kucharska – nauczyciel
• Edyta Mazgaj – pedagog szkolny

Laureatami II etapu – międzyszkolnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Rzeczycy zostali:
KLASA I
I miejsce
Hubert Toporyński – SP Rzeczyca

II miejsce
Szymon Starzyński – SP Jaczów

III miejsce
Daria Paduch – SP Jerzmanowa

KLASA II
I miejsce
Franciszek Przybylski – SP Serby

II miejsce
Angelika Gniewosz – SP Kotla

III miejsce
Karina Pindor – SP Grębocice

KLASA III
I miejsce
Bartosz Gajdamowicz – SP Kotla

II miejsce
Paulina Wróbel – SP Bialołęka

III miejsce
Kornelia Matysiak – SP Nielubia

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody pozyskane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.

Sporządziła:
Małgorzata Jabłońska – Szewców
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej