KREATYWNY NAUCZYCIEL- KREATYWNY UCZEŃ

„Jedna osoba nie może zmienić całego świata, ale Ty możesz zmienić cały świat jednej osoby.”
Albert Einstein

W dniu 29 lutego 2016 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonej dla nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym. Myślą przewodnią warsztatów było poszukiwanie cech charakterystycznych dla kreatywnego ucznia oraz kreatywnego nauczyciela. Dlatego w trakcie zajęć nauczyciele wykonali szereg ćwiczeń pobudzjących płynne, elastyczne i giętkie myślenie.

Na szkoleniu omówiono wyniki badań na temat kreatywności, m.in. jakich umiejętności uczy polska szkoła, a jakich oczekuje społeczeństwo. Przedstawiono również sylwetkę nauczyciela w oczach dzieci oraz ich wyobrażenia na temat twórczego nauczyciela. Nauczyciele zajmowali się także charakterystyką ucznia kreatywnego i konfrontowali ją z cechami ucznia zdolnego.
Uczestnicy zajęć mieli możliwość refleksji na temat „Kreatywności w procesie uczenia się” po obejrzeniu filmu pod takim tytułem prezentującym wykład Kena Robinsona.

Na koniec spotkania koordynatorki sieci, Teresa Walczak i Iwona Rogowska przedstawiły plan pracy sieci na bieżący rok szkolny, jak również zreferowały treść rozporządzenia regulującego finansowanie sieci współpracy i samokształcenia.

Dziękując uczestnikom za pełne zaangażowanie i aktywność w trakcie spotkania zapraszamy na kolejne poświęcone pracy w chmurze.

koordynatorki sieci:
Teresa Walczak , Iwona Rogowska