Wspieranie rozwoju dziecka poprzez ekspresję plastyczną

„W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać.”

Takie motto przyświecało konferencji metodycznej na temat „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez ekspresję plastyczną”, która odbyła się 23 lutego 2016 rok w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencję przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk. W konferencji uczestniczyło 28 nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu głogowskiego. Podczas konferencji zwrócono uwagę na znaczenie ekspresji plastycznej dla prawidłowego rozwoju osobowości dziecka. Omówiono wpływ działań plastycznych na procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne.

Zwrócono uwagę na czynniki stymulujące i hamujące aktywność twórczą. Podkreślono rolę nauczycieli i rodziców w motywowaniu dzieci do działań plastycznych i rozwijaniu różnorodnych form dziecięcej twórczości. Przedstawiono podstawowe techniki plastyczne oraz pomysły na prace plastyczne z wykorzystaniem elementów nietypowych. Podkreślono odpowiedni dobór kredek i materiałów do działań plastycznych. Zaprezentowano również wykorzystanie Ruchomego Piasku KINETIC SAND oraz masy piaskowej SHAPE It do zabaw z dziećmi w domu, przedszkolu, szkole czy gabinecie terapii zajęciowej.


Beata Cześniuk

Dziękujemy za udział w konferencji