WE ARE GRATEFUL FOR NATIVE SPEAKERS – CZYLI SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI METODYCZNEJ PT. SWOISTA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z UDZIAŁEM NATIVE SPEAKERÓW

20 listopada 2015 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna pt. Swoista lekcja języka angielskiego z udziałem native speakerów. Gośćmi konferencji byli nauczyciele języka angielskiego ze Stanów Zjednoczonych: Carlene Eagers oraz Bruce i Linda Thomas.

Pierwsza część konferencji prezentowała rekonesans badawczy na temat roli rodzimych użytkowników języka obcego na zajęciach z J2. Uczestnicy odnosili się do stereotypów związanych z nauczycielami rodzimymi i nierodzimymi, a poprzez zadania praktyczne wskazywali, w jaki sposób pojęcie native speaker jest nieostre, zróżnicowane i niejednoznaczne. Więcej informacji można znaleźć w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Urszulę Majdańską-Wachowicz. Prezentacja jest dostępna na stronie Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

Druga, najważniejsza część, obejmowała fragmenty lekcji okolicznościowych związanych ze Świętem Dziękczynienia przygotowanych dla różnych poziomów edukacyjnych. Uczestniczyli w nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 14, Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler oraz uczniowie z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Zajęcia prowadziły Carlene Eagers oraz Linda Thomas. Uczniowie szkoły podstawowej poprzez wizualizację wysłuchali historii pielgrzymów oraz doskonalili słownictwo związane ze Świętem Dziękczynienia. Gimnazjaliści brali udział w dyskusji tematycznej, zaś uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej wskazywali wady i zalety przybycia pielgrzymów do Nowego Świata. Tym samym ćwiczyli technikę argumentacji.
Kolejnym etapem konferencji była dyskusja panelowa, w której wzięli udział zaproszeni goście. Dyskusja dotyczyła specyfiki pracy native speakera.

W ostatniej część konferencji Ewelina Tołopiło zaprezentowała technikę balonika, którą z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach językowych, adaptacyjnych itp.
Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie, a uczniom za wspaniałą pracę.

Urszula Majdańska-Wachowicz
Ewelina Tołopiło