PROWADZENIE ZAJĘĆ GOŚCINNYCH NA ZIELONOGÓRSKIEJ ANGLISTYCE

9 grudnia 2015 r. miałam przyjemność prowadzić zajęcia ze studentami trzeciego roku Filologii Angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na zajęcia zaprosiła mnie dr Irmina Kotlarska z Katedry Filologii Angielskiej. Ćwiczenia dotyczyły mediacji międzykulturowej, a ja zaprezentowałam współczesny wymiar polsko-angielskiego kontaktu językowego określanego mianem Ponglish lub Modern Polish. Studenci – po teoretycznym wprowadzeniu, które dotyczyło takich zjawisk jak dwujęzyczność, transfer językowy, wtręty, interferencja itp. – wykonywali zadania praktyczne związane z wyrazami reprezentującymi funkcję ekspresywną w tej odmianie języka – zwłaszcza w kontekście słowotwórstwa ekspresywnego, np. bilderka, freszak, dzubilijka czy krejzolka.

Co ważne, w zajęciach uczestniczyły uczennice Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie: Natalia Habrowska (3tb) oraz Estera Zatylna (2tb). Miały okazję osłuchać się z anglojęzycznym dyskursem akademickim. Dziewczyny świetnie się spisały! Gratulacje!

W ramach dalszej współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim już w marcu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wybieram się z trzyosobową reprezentacją uczniów ZSzOI w Głogowie na potyczki językowe organizowane przez Instytut Filologii Polskiej. Ponadto w przyszłości będę mieć przyjemność prowadzić zajęcia ze studentami Filologii Angielskiej na temat anglicyzmów w języku PR i reklamy.

Urszula Majdańska-Wachowicz