ZEBRANIA Z RODZICAMI- WYNALAZEK DO NISZCZENIA, CZY BUDOWANIA RELACJI?

Współpraca z rodzicami jest trudnym zadaniem wychowawczym dla wielu nauczycieli, zarówno stawiających pierwsze kroki w zawodzie, jak i doświadczonych stażem. 30 listopada 2015 roku w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyły się warsztaty na temat „ Zebrania z rodzicami – wynalazek do niszczenia, czy budowania relacji?”
Wzięło w nich udział 15 nauczycieli.

30.11.2015-1

Zajęcia miały na celu między innymi pobudzenie uczestników do autorefleksji na temat spotkań z rodzicami. W trakcie warsztatów pracowano nad następującymi zagadnieniami:

  • jak powinno wyglądać idealne spotkanie z punktu widzenia rodziców oraz nauczyciela,
  • jak budować i osiągać zaplanowane cele, czyli co możemy zrobić, jako nauczyciele aby osiągnąć założone cele?
  • w jaki sposób zaplanować i przygotować zebranie z rodzicami oraz jak przeprowadzić jego ewaluację,
  • jak zredagować zaproszenie na spotkanie,
  • o czym warto pamiętać – czyli „wywiadówka inaczej”

30.11.2015-2

Podczas zajęć omówiono zasady współpracy z rodzicami, które warto stosować, aby spotkanie nauczyciela z rodzicami było owocne i satysfakcjonowało zarówno rodzica, jak i nauczyciela. Nawiązano też do trudnej sztuki komunikacji w relacjach rodzic – nauczyciel, nauczyciel – rodzic.

30.11.2015-3

Warsztaty były też okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących organizacji spotkań z rodzicami.

30.11.2015-4

Podsumowaniem warsztatów była myśl:

Kto zna cel, może podjąć decyzję. Kto podejmie decyzję, odnajdzie spokój.
Kto odnajdzie spokój. Poczuje się bezpiecznie. Kto czuje się bezpiecznie, może pomyśleć.
Kto myśli, może ulepszać.
Konfucjusz

Dziękujemy za udział w warsztatach.
Beata Cześniuk