Wykorzystania różnych kanałów informacyjnych na katechezie – narzędzia wirtualne

26 listopada w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyły się warsztaty dla katechetów pt. Wykorzystania różnych kanałów informacyjnych na katechezie – narzędzia wirtualne prowadzone przez Panią Annę Mikołajczyk – konsultanta ds. katechezy. Wiadomym jest, że za pomocą różnych środków społecznego przekazu możemy łatwiej dotrzeć do osób, które katechizujemy. Środki te muszą prezentować wysoki poziom metodyczny i odpowiadać wrażliwości i zdolnościom percepcyjnym uczniów, do których kierowany jest przekaz.

Kanały informacyjne takie jak telewizja, Internet, smartfony itp. Pomagają w angażowaniu się uczniów w działania na rzecz pomocy bliźniemu, włączania się w dzieła charytatywne i akcje organizowane przez Kościół. Środki społecznego przekazu mają potencjał wychowawczy i dydaktyczny, który powinno się wykorzystywać w czynieniu dobra i uwrażliwiania jak największej liczby odbiorców na problemy współczesnego świata. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich 24 katechetów.

Opracowała Alina Kowalewicz – społeczny doradca metodyczny