DLA POŻYTKU NIE DLA MODY – RZECZ O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

23 września 2015 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna przeznaczona dla nauczycieli języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych. Konferencja była poświęcona tematyce podręczników wieloletnich.

CEL NADRZĘDNY KONFERENCJI: realizowanie kierunków polityki oświatowej państwa obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016, zwłaszcza priorytet 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W trakcie konferencji doradcy metodyczni – Urszula Majdańska-Wachowicz i Ewelina Tołopiło – przedstawiły uczestnikom swoje propozycje szkoleniowe, przeprowadziły ankietę badającą potrzeby edukacyjne nauczycieli języków obcych, zapoznały nauczycieli z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016, wskazując pomysły na formy ich realizacji oraz przedstawiły propozycję utworzenia sieci współpracy nauczycieli języków obcych poświęconej multimediom w glottodydaktyce.
Gośćmi specjalnymi konferencji były dr Irmina Kotlarska z Katedry Filologii Angielskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Jadwiga Jóźków Key Account Executive wydawnictwa Pearson.
Dr Irmina Kotlarska zaprezentowała bardzo interesujący wykład na temat najstarszego podręcznika do nauki języka angielskiego na ziemiach polskich, który jest datowany na drugą połowę VIII wieku. Forma podręcznika, zagadnienia w nim poruszane oraz dobór słownictwa były czymś nowatorskim, gdyż podręcznik – w przeciwieństwie do popularnych z owego okresu podręczników do nauki języka francuskiego – został napisany dla pożytku nie dla mody. Co ciekawe, podręcznik ten przełamywał konwenanse, gdyż angielszczyzna uznawana była w owych czasach za język barbarzyński.
Jadwiga Jóźków przeniosła nas z podręcznikowej przeszłości do teraźniejszości, prezentując wybrane formy pracy z podręcznikami wieloletnimi.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne konferencje i warsztaty.

Urszula Majdańska-Wachowicz,
Ewelina Tołopiło