Czy nauczyciele lubią łamigłówki? A uczniowie? My lubimy, zwłaszcza takie, które przydają się na lekcji, bo uczą myślenia matematycznego. 04 maja 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty metodyczne pod tytułem: „Dlaczego warto stosować łamigłówki na lekcjach?”, w których wzięło udział 14 nauczycieli matematyki szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze szkół głogowskich…. Czytaj wiecej →

Pod takim hasłem w naszym mieście w ubiegłym tygodniu w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Zamku Książąt Głogowskich odbyło się zorganizowane przez PCPPPiDN w Głogowie sympozjum naukowe. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Głogowski i Prezydent Miasta Głogowa. Gościem specjalnym tego wydarzenia był dr hab. Stanisław Dylak – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog… Czytaj wiecej →

9 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyły się warsztaty pod nazwą „Teatralne wędrówki śladami różnych kultur” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic i przedszkoli. W warsztatach udział wzięło 10 nauczycielek ze szkół podstawowych oraz przedszkoli powiatu głogowskiego oraz 2 nauczycielki z powiatu lubińskiego. Warsztaty przygotowała i przeprowadziła mgr Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska – mgr filologii… Czytaj wiecej →

Uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie uczestniczyli w zajęciach w Stacji Uzdatniania Wody w Serbach. Podczas tej niecodziennej lekcji dzieci dowiedziały się, jaka jest droga wody z pomp głębinowych do domowego kranu, jakich pierwiastków zostaje pozbawiona w pierwszym procesie filtracji oraz dlaczego należy ją utlenić. Zobaczyli również ciekawy system monitorujący… Czytaj wiecej →

27 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyła się konferencja metodyczna pod hasłem: „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera?” Konferencja skierowana była  do  nauczycieli i  pedagogów  pracujących lub zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera. Dotyczyła zagadnień związanych z wypracowaniem pomocy tym… Czytaj wiecej →

Nowa rzeczywistość – nowa metoda. Nowa rzeczywistość wymaga skonstruowania odmiennej metody dla nowego pokolenia. Współczesne dzieci inaczej uczą się języka mówionego i pisanego. Przewaga stymulacji obrazem (telewizor, komputer, reklamy) w dużym stopniu uniemożliwia stosowanie metod analitycznych. Metoda symultaniczno – sekwencyjna, inaczej metoda krakowska lub metoda sylabowa, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Na czym polega i jak… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content