Seminarium dla nauczycieli geografii szkół podstawowych

W czwartek 24 marca 2023 r. odbyło się seminarium dla nauczycieli geografii szkół podstawowych „Jak uczyć, aby nauczyć?” Podczas spotkania nauczyciele omówili przebieg planowanych przedsięwzięć edukacyjnych. Oba konkursy, zarówno dla uczniów klas piątych i szóstych, jak dla klas uczniów klas siódmych i ósmych spotkały się z zainteresowaniem nauczycieli. Zrezygnowano z organizacji obchodów Dnia Ziemi ze względu na dużą ilość konkursów, które odbywają się w kwietniu. Podczas spotkania nauczyciele podzielili się najbardziej skutecznymi metodami nauczania, które stosują w swojej pracy. Prowadząca przypomniała wiedzę z zakresu funkcjonowania pamięci, emocji i relacji w procesie nauczania i ich roli w skutecznym uczeniu się.
Najważniejszym i najskuteczniejszym sposobem poprawy efektywności kształcenia jest stworzenie dobrej atmosfery w klasie, możliwości popełniania błędów, stawiania pytań, rozwiązywanie zadań problematycznych. Co do metod to sprawdzą się wszystkie metody angażujące i aktywizujące uczniów, w których nauka jest „efektem ubocznym” dobrej zabawy. Należy sobie uświadomić na co mamy wpływ, a na co nie mamy. To my nauczyciele mamy wpływ na to co się dzieje w naszej klasie, na naszej lekcji. Uczniowie, którzy nie boją się i mogą eksperymentować nauczą się dużo więcej, gdyż mogą wskazywać swoje własne rozwiązania nie bojąc się krytyki. Dziękuję obecnym za udział w spotkaniu i zaangażowanie.
Iwona Rogowska – doradca metodyczny