ALTERNATYWNE FORMY PRACY Z TEKSTEM – konferencja online

Szanowni Państwo,

PODM w Głogowie serdecznie zaprasza 20.03.2023r. do udziału w konferencji metodycznej.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, nauczycieli pracujących w bibliotekach, świetlicach oraz specjalistów w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej 🙂