ALTERNATYWNE FORMY PRACY Z TEKSTEM

Dnia 6 marca 2023r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli: Alternatywne formy pracy z tekstem.  Spotkanie online przeprowadziła Beata Malentowicz – edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.  W konferencji wzięło udział 50 nauczycieli.

Celem spotkania było poszerzenie bazy pomysłów na pracę z utworem literackim poprzez wprowadzenie alternatywnych form pracy z tekstem.

Podczas konferencji omówiono strategie pracy z książką proponowaną przez szwedzkiego pisarza Martina Widmarka – użycie kart „Przyjaciół Czytania”, przedstawiono różne formy pracy z tekstem, od zrozumienia kontekstu w tekście, przez wprowadzenie intertekstu, po kulturę remiksu. Prowadząca przybliżyła słuchaczom wybrane metody opowiadania historii, takie jak storytelling czy ikonotekst, wyjaśniła czym jest lapbook, geopoetyka, liberatura oraz swobodny tekst Celestyna Freineta.

Nauczyciele poznali również sposoby wykorzystania w pracy z tekstem teatrzyku kamishibai. Jest to metoda wywodząca się z Japonii, która pobudza wyobraźnię, wspomaga kreatywność, zachęca do ustnych opowieści, czytania i tworzenia oraz malowania własnych historyjek. Obecnie przeżywa swój renesans – teatrzyk obrazkowy stał się nieodłącznym narzędziem kreatywnych pedagogów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że kamishibai to bardzo atrakcyjna forma promowania czytelnictwa wśród dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych.

Bardzo dziękuję nauczycielom za udział w konferencji.

Zachęcam Państwa do zapoznanie się z oryginalnym teatrzykiem orz szeroką gamą książek kamishibai w formie kart narracyjnych. Materiały znajdujących się w zbiorach czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie. W zbiorach biblioteki znajdziecie Państwo, również karty kamishibai, pt. “Trzeba będzie” opisujące najistotniejsze problemy współczesnego świata – wojny, głód, nierówności społeczne, zanieczyszczenie środowiska, które zaprezentowała w ramach spotkania pani Beata Malentowicz.

 

Arlena Kiziak – doradca metodyczny