Konferencja metodyczna pt.”Oceniać, ale jak? Oceniać, ale po co?”

PODM w Głogowie zaprasza na szkolenie