„Powitanie słońca” – joga w szkole jako element edukacji włączającej

Dnia 9 i 16 listopada 2022r. odbyły się warsztaty metodyczno – szkoleniowe poświęcona tematyce jogi. W obu szkoleniach praktycznych wzięło udział w sumie 25 nauczycieli różnych specjalności. Zajęcia prowadziła nauczycielka jogi Aneta Matejska i odbywały się w Pracowni Jogi Prana w Głogowie. W czasie warsztatu uczestnicy poznali wprowadzenie do metody jogi. Zapoznali się ze strukturą zajęć i zasadami budowania sekwencji ćwiczeń. Przeanalizowali podstawowy scenariusz praktyki:

  1. Medytacja – wprowadzenie pozycji medytacyjnej, pierwsze kroki w medytacji, podłoże neurologiczne
  2. Asany – ćwiczenia fizyczne z możliwością progresowania dostosowanego do kondycji i możliwości.
  3. Regeneracja – istota czynnika wyciszającego jako nieodłącznego elementu homeostazy.

Celem szkolenia było przedstawienie propozycji ćwiczeń jogi, poznanie sekwencji Surya Namaskar / Powitania Słońca z modyfikacjami umożliwiającymi dostosowanie do możliwości i sprawności ćwiczących. Zachęcenie uczestników do wykorzystania poznanych asanów na własnych lekcjach.

Prowadząca na początku warsztatów omówiła tło teoretyczne – czym jest joga, jak jej podstawy filozoficzne korelują z kulturą Zachodu. W części praktycznej joginka przedstawiła: jak budować strukturę zajęć jogi – od czego zacząć, jak wybrać asany, co wpływa na przebieg sekwencji, jaka jest istota całkowitej relaksacji na zakończenie. W części końcowej prowadząca przygotowała propozycje ćwiczeń relaksacyjnych, omówiła Body Scan – prostą metodę na utrzymanie uważności w czasie relaksu.

Klimatyczne miejsce pracowni jogi Prana sprzyjało wyciszeniu i dobrej relaksacji. Najwyższą wartością i tym samym oceną warsztatów jest fakt, iż uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniach o podobnej tematyce, czyli związane z jogą oraz uważnością, medytacją.

 

Beata Bielska- doradca metodyczny