ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ,,HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ”

Głogów, 03.06.2022 r.

Dyrektorzy szkół
ponadpodstawowych i szkolnictwa specjalnego

Dyrektor
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie

serdecznie zaprasza nauczycieli na spotkanie informacyjne dla nauczycieli historii i wos-u na temat przedmiotu

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

W programie:

• Koncepcja przedmiotu historia i teraźniejszość
• Treści podstawy programowej nowego przedmiotu
• Warunki i sposób realizacji podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość
• Metodyka nowego przedmiotu

Prowadząca: Beata Józków – doradca metodyczny
Termin realizacji: 8 czerwca 2022 r. (środa) godz. 15.00 – 16.30
Miejsce: PODM Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38
Ilość godzin: 2 godziny dydaktyczne
Koszt: forma bezpłatna

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 5.06.2021r. – poprzez stronę internetową.

Zapisy na konferencję metodyczną do dnia 7.06.2022 r.
na stronie PODM Głogów https://odm.pcpppidn.eu/ w zakładce:
„Zapisy na szkolenia – elektroniczny formularz zgłoszeniowy na formę bezpłatną”.

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń tel. 76 838 42 93.

Dyrektor PCPPPiDN
Barbara Krzywulicz